• Etiikka
  Riskienhallinta
  Turvallisuus

 • Auditoimme yritysten
  turvallisuustason.
  Standardit ja KATAKRI
  ovat meille tuttuja

Hallitse riskejäsi -

Hallitset paremmin koko toimintaasi

Pistoturva

on toivakkalainen Pisto Pro Oy:n yritysten ja yhteisöjen riskienhallinnasta huolehtiva palvelu. Pistoturva huolehtii yrityksesi eettisistä ohjeista ja niiden jalkauttamisesta. Mikäli yrityksesi riskienhallinta etsii tuekseen sekä valtionhallinnossa että elinkeinoelämässä karaistunutta osaajaa, niin me olemme juuri sellainen. Entäpä yritysturvallisuus yhteisössäsi. Tuotamme myös yritysturvallisuuteen liittyviä koulutus- ja asiantuntijapalveluita maanlaajuisesti ja tarvittaessa kansainvälisesti.

pisto

Keskeisimmät toimintaperiaatteemme ovat:

 • ehdoton luottamus ja kyky mukautua yhteisösi toimintaan
 • nopeat ja konkreettiset toimenpiteet
 • monipuolisuus palvelujen tarjonnassa
 • sitoutuminen toiveittesi toteuttamiseen

Eettiset säännöt

Erilaiset väärinkäytökset kiusaavat monia yhteisöjä. Laadimme yhteisöllesi sopivat eettiset säännöt ja jalkautamme ne henkilöstölle erilaisin keinoin.

Yksi tuotteistamme on Eettinen pakka - yrityksen eettiset säännöt esimerkein valaistuna.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on yksi leipälajeistamme. Tunnistamme, arvioimme ja mitoitamme yhteisösi riskejä, niin että johtaminen on varmempaa ja tehokkaampaa. Teemme riskienhallinnasta tutun työkalun yhdeksi johtamisen osaksi yhteisössäsi. Laadimme tarvittavat ohjeet ja raportit sekä tarvittaessa avustamme vakuutuksissa.

Arvioinnin apuna käytämme viimeisimpiä alan ohjelmistoja.

Turvallisuus

Hallitsemme yritysturvallisuuden suunnittelun ja johtamisen. Teemme tarvittavan turvallisuusohjeistuksen ja koulutamme ne henkilöstöllesi. Tähän kuuluvat: työturvallisuus, tilaturvallisuus, tietoturvallisuus, pelastustoiminta, kriisinhallinta ja kriisiviestintä.

Valmennamme johtoryhmäsi kohtaamaan vaikeatkin tilanteet ja esiintymään kriisitilanteessa myös mediassa.